Naudodamiesi Pranešimų centru pinigus savo banko sąskaitoje galite valdyti SMS žinutėmis. Užsisakykite pageidaujamus SMS pranešimus ir akimirksniu sužinokite pinigų likutį, pasikeitimus savo banko sąskaitoje, pavyzdžiui, būsite informuoti apie pervestą atlyginimą ir pan.

1. Pasirinkite Kasdienės paslaugos meniu nuorodą Pranešimų centras (Mobilus bankas) ir spragtelėkite Užsakyti naujus pranešimus.

 

2. Spragtelėję Užsakyti naujus pranešimus atvertame lange galite pasirinkti Pranešimų centro nustatymus, pavyzdžiui, užsisakyti SMS pranešimus apie paskolos įmokų ar E. sąskaitų apmokėjimus ir t. t.

Pasirinkus gauti žinutes įvykus pokyčiams sąskaitoje, čia galite pasirinkti įvykius, kokiu atveju norite būti informuojami SMS žinute. Pavyzdyje nustatyta informuoti apie gaunamas lėšas į Atlyginimo sąskaitą nuo 100 EUR sumos.

mobbankas