Mokyklų bibliotekininkų parengtos saugesnio interneto veiklų idėjos konkursui “Saugesnio interneto savaitė mano mokykloje”. Konkurso rėmėja – bendrovė “Microsoft”.

Šia medžiaga nekomerciniais tikslais kviečiame naudotis mokytojus, kitus asmenis ar organizacijas, rengiant saugesnio elgesio elektroninėje erdvėje švietimo veiklas (autorinės teisės – Creative Commons licencija: leidžiama naudoti nekomerciniais tikslais, leidžiama atlikti pakeitimus).

Dalia Kukenienė. Diskusija – Internetas ir etika.

Dalia Kukenienė. Kūrybinės dirbtuvės bibliotekoje – informaciniame centre „Sumanus, atsakingas vartotojas“.

Henrika Gailienė. Atmintinės „Saugus internetas“ kūrimas.

Henrika Gailienė. Plakato „Draugiškas ir saugus internetas“ kūrimas.

Ilona Pavilionienė. Saugi erdvė.

Ilona Šeškuvienė. Mokymo priemonė – žaidimas “Stebuklingas saugaus interneto ratas“.

Marta Turlinska. Kvizas – žaidimas.

Nijole Čepūkėnienė. Būk saugus virtualioje aplinkoje.

Rasa Rimkuvienė. Giedrė Jurelytė. Protmūšis „Aš ir saugus internetas“.

Rasa Rimkuvienė. Vitalija Cibulskienė. Integruota etikos pamoka „Mokausi iš kitų klaidų“.

Rasa Rimkuvienė. Giedrė Jurelytė. „Pradinukas internete“.

Romualda Masalskienė. Bendravimas elektroninėje erdvėje.

Vanda Kuzienė. Irena Kunšteinienė. 3 G: Gabumai. Galimybės. Grėsmės.