Saugumas internete

Internetas be patyčių

Šiame skyriuje dalinamės Saugesnio interneto projekto partnerio – VšĮ „Vaikų linija“ (www.vaikulinija.lt, www.bepatyciu.lt) – informacine medžiaga. (daugiau…)

Žinių patikrinimo testai

children
Pateikiame saugesnio interneto ir naudojimosi kompiuteriu žinių įsivertinimo testus, skirtus ir vaikams, ir suaugusiems. Galima netgi suorganizuoti rungtynes, kas saugiau moka elgtis internete ar...

Žaidimai

children
Siūlome keletą žaidimų saugesnio interneto tema, žaidžiamų tiek naudojant kompiuterį, tiek apsieinant be jo. (daugiau…)

Kursai

Testai