Saugumas internete

Papildoma medžiaga

Čia pateikta naudinga informacija vaikams, tėvams, mokytojams ir visiems suaugusiems, kuriems rūpi vaikų saugumas ir privatumas, naudojantis internetine  erdve. Siūlome: Facebook ir tavo privatumas...

Kursai

Testai