Šiame nemokamame nuotolinio mokymosi kurse apie komunikaciją sužinosite, kaip valdyti populiarias tiesioginio bendravimo internetu priemones, gebėsite siųsti e. žinutes bent viena iš e. pašto programų, diskutuoti internete, kurti asmeninį tinklaraštį, populiariai vadinamą interneto dienoraščiu, sužinosite pagrindines interneto etiketo ir saugumo taisykles. 

Kursas pateiktas pagal 7 nuosekliai išdėstytas temas:

  1. Įvadas.
  2. Populiariausios tiesioginio bendravimo internetu priemonės.
  3. E. pašto naudojimas ir e. laiškų tvarkymas.
  4. Diskusijos internete.
  5. Interneto tinklaraščiai.
  6. Interneto etiketas ir kitos bendravimo taisyklės.
  7. Pagrindinės saugaus naudojimosi internetu taisyklės.
Kiekvienoje temoje pateikiami savitikros testai dalyviui pasitikrinti, kaip suprato kurso dalį.
Beveik kiekvienoje temoje pateikiama 1-2 praktinio darbo užduotys, kurias atlikdamas dalyvis įgyja praktinių gebėjimų.
 

Nei savitikros testai, nei praktinės užduotys nevertinamos – tai skirta tik dalyvio pasitikrinimui.

Kursas baigiamas testu. Jeigu baigiamojo testo vertinimas yra mažiau nei 60 proc., dalyvis gali po 24 val. laikyti testą antrą kartą.

Visiems, sėkmingai baigusiems kursą išduodami elektroniniai pažymėjimai, kuriuos galima savarankiškai išsispausdinti.

Kai kursas studijuojamas grupėje su kuratoriumi, dalyviams teikiamos virtualios konsultacijos individualiai elektroniniu paštu ir bendrai Moodle aplinkos diskusijose.
 

Rengiant mokymosi programą atsižvelgta į Lietuvos Respublikos Visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto reikalavimus bei kitų paplitusių kompiuterinio raštingumo programų (ECDL, Microsoft Unlimited Potential Community Learning Curriculum, Microsoft Digital Literacy Curriculum v.2) turinį.

Jei sudomino šis kursas, kviečiame prisijungti. Šiuos ir kitus kursus rasite http://ekursai.epilietis.eu.

Linkime įdomaus ir naudingo mokymosi!