Daugeliui iš mūsų teko pristatinėti savo parengtą referatą, darbą ar produktą, rengti padalomąją medžiagą. Tam itin patogu naudoti pateikčių įrankius.

Šiame kurse išmoksite pagrindinių darbo su pateikčių rengimo programa MS PowerPoint 2003, 2007 ar 2010 principų, gebėsite savarankiškai parengti nesudėtingą pateiktį, ją redaguoti, demonstruoti ir spausdinti.

Šio kurso medžiaga suskirstyta į 7 temas, o kiekviena tema – į trumpas paskaitas. Kiekvienos temos pradžioje suformuluojami mokymosi tikslai. Temos baigiamos savitikros klausimais bei rekomenduojama atlikti užduotį. Perskaičius temos medžiagą rekomenduojama atsakyti į savitikros klausimus, atlikti savitikros užduotis. Perskaičius visą mokymosi medžiagą rekomenduojama atlikti savitikros darbą bei baigiamąjį testą. Kurse pateikiama papildoma medžiaga.

Pagrindinės mokymo programos temos:

  1. Šiuolaikinių pateikčių rengimo programų apžvalga.
  2. Pagrindiniai pateikčių rengimo programos sąsajos elementai.
  3. Kuriame pateiktį.
  4. Skaidrių apipavidalinimas.
  5. Pateikties demonstravimas kompiuteriu.
  6. Pateikties spausdinimas.

Šią medžiagą studijuosite ne vieni. Prireikus pagalbos kreipkitės į kitus kurso dalyvius – tam skirtas dalyvių forumas. Kursas yra pritaikytas tiek savarankiškoms studijoms, tiek darbui su kuratoriumi. Jei kurse dalyvauja kuratorius, jis padės spręsti iškilusias problemas. Kviečiame išbandyti duotas užduotis. Pasidalinkite idėjomis su kolegomis. Svarbesnius visiems dalyviams skirtus pranešimus skaitykite naujienų forume.

Rengiant mokymo programą atsižvelgta į Lietuvos Respublikos Visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto reikalavimus bei kitų paplitusių kompiuterinio raštingumo programų (ECDL, Microsoft Unlimited Potential Community Learning Curriculum, Microsoft Digital Literacy Curriculum v.2) turinį.

Jei sudomino šis kursas, kviečiame prisijungti. Šiuos ir daugiau kursų rasite http://ekursai.epilietis.eu.

Linkime įdomaus ir naudingo mokymosi!