Skaičiuoklės – tai paprasta ir populiari dokumentų su skaičiuojamais elementais projektavimo ir tvarkymo technologija. Skaičiuoklėse dokumentai projektuojami iš standartinių duomenų elementų: tekstų, skaičių ir skaičiavimo formulių. Skaičiuoklės yra patogi priemonė nedidelių įstaigų finansinių ir apskaitos dokumentų, įvairių ataskaitų rengimui, namų biudžeto apskaitai ir kitiems darbams.

Šiame kurse išmoksite Microsoft Office Excel 2003 ir Microsoft Office Excel 2007 (2010) pagrindų, sužinosite, kaip tvarkomas darbo lapas, jo langeliai, kaip naudoti formules ir pagrindines funkcijas, kaip kurti diagramas ir spausdinti.

Kurso temos:

  1. Įvadas
  2. Šiuolaikinių skaičiuoklių apžvalga
  3. Pagrindiniai skaičiuoklių sąsajos elementai
  4. Duomenų įvedimas ir taisa
  5. Darbo knyga ir lapai
  6. Formulės ir svarbiausios funkcijos
  7. Grafinis duomenų vaizdavimas
  8. Spausdinimas

Kiekvienai kurso temai yra iškelti mokymosi tikslai, nurodantys, ką kurso dalyvis žinos ir gebės išmokęs temą.

Kiekvienoje temoje pateikiami savitikros testai dalyviui pasitikrinti, kaip suprato kurso dalį.

3-8 temose pateikiamos praktinio darbo užduotys, kurias atlikdamas dalyvis įgyja praktinių gebėjimų.

Nei savitikros testai, nei praktinės užduotys nevertinamos – tai skirta tik dalyvio pasitikrinimui, kaip įgyjamos naujos žinios ir gebėjimai.

Kursas baigiamas atlikus 0,5 val. trukmės baigiamąjį testą. Jeigu baigiamojo testo vertinimas yra mažiau nei 60 proc., dalyvis gali po 24 val. laikyti testą antrą kartą.

Visiems, sėkmingai baigusiems kursą bus išduoti elektroniniai pažymėjimai, kuriuos galima savarankiškai išsispausdinti.
 
Kai kursas studijuojamas grupėje su kuratoriumi, dalyviams teikiamos virtualios konsultacijos individualiai elektroniniu paštu ir bendrai Moodle aplinkos diskusijose.
 

Rengiant mokymosi programą atsižvelgta į Lietuvos Respublikos Visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto reikalavimus bei kitų paplitusių kompiuterinio raštingumo programų (ECDL, Microsoft Unlimited Potential Community Learning Curriculum, Microsoft Digital Literacy Curriculum v.2) turinį.

Jei sudomino šis kursas, kviečiame prisijungti. Šiuos ir daugiau kursų rasite http://ekursai.epilietis.eu.

Linkime įdomaus ir naudingo mokymosi!