Europos Sąjungos administracinių įstaigų bei Europos Komisijos iniciatyva sukurta daug informacinių svetainių, kuriose skelbiami ES teisės aktai, normos, reikalavimai, statistika, darbo rinkos duomenys. Tarp šios informacijos nesunku pasiklysti, ypač kai ji pateikta daugiau valdininkams suprantama forma.
Todėl Jums pasiūlysime susipažinti su Europos Komisijos svetainės dalimi http://ec.europa.eu/youreurope/, kur glaustai paskelbta praktinė ES gyventojams ir verslininkams reikalingiausia informacija.

 

Informacija svetainėje paskelbta visomis ES kalbomis, tiesa, ne viskas išversta lietuviškai. Lietuviškas svetainės variantas yra adresu http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_lt.htm.

Kadangi ne visa informacija gali būti išversta, jei ko nors neradote, perjunkite svetainės kalbą į anglų ar vokiečių.

Ten pat yra ir panašus skyrius, skirtas gyventojams, tik iki šiol dar neišverstas lietuviškai, todėl jį skaitykite, pavyzdžiui, anglų kalba http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/index_en.htm.

eu-en