Norėdami pradėti naudotis Elektroninio deklaravimo sistema, turite su Valstybine mokesčių inspekcija sudaryti Dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartį.
Dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartis su mokesčių mokėtoju gali būti sudaroma šiais būdais:

  • fiziniams asmenims (gyventojams) – elektroniniu būdu arba raštu, atvykus į AVMI;
  • juridiniams asmenims (įmonėms) – elektroniniu būdu (pasirašant e. parašu) arba raštu, atvykus į AVMI.

Norėdami Dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartį sudaryti elektroniniu būdu, gyventojai turi:

  1. būti kurios nors asmenį identifikuoti leidžiančios sistemos (pvz., elektroninė bankininkystė) vartotoju;
  2. prisijungti prie Elektroninio deklaravimo sistemos;
  3. susipažinti su Dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartimi ir ją patvirtinti.

Norėdami Dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartį sudaryti raštu, turite:

  • atvykti į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją;
  • pateikti Jus aptarnaujančiam darbuotojui pasą arba asmens tapatybės kortelę arba įmonės įgaliojimus;
  • pasirašyti Jus aptarnaujančio darbuotojo parengtą Dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartį (sutarties projektas).

Sutartis sudaroma neterminuotai.