Elektroninis parašas (e. parašas, kitaip skaitmeninis parašas) – tai kodas, kuris susiejamas su elektroniniu dokumentu ir leidžia patikrinti jo autentiškumą bei nustatyti pasirašiusįjį asmenį.
E. parašu galima patvirtinti bet kokio tipo kompiuterinį dokumentą – netgi paveiksliukus ar garso įrašus. Dažniausiai e. parašas naudojamas elektroniniu būdu pasirašant sutartis, e. paštu pateikiant prašymus viešojo administravimo subjektams ir t. t.
Elektroniniu parašu pasirašytus dokumentus šiuo metu priima savivaldybės, Sodra, Centrinė projektų valdymo agentūra, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, kai kurios ministerijos bei kitos institucijos.
E. parašo įstatymas visas valdžios institucijas įpareigoja priimti šiuo parašu pasirašytus elektroninius dokumentus ir draudžia juos atmesti vien dėl tos priežasties, kad jie pasirašyti elektroniniu būdu.
Elektroniniai dokumentai pasirašomi specialiomis programomis – Justa GE arba Signa. Šias programas galima rasti kiekvienoje viešojoje bibliotekoje.

Jei susidomėsite e. parašu ir perskaitę šio kurso medžiagą norėsite sužinoti daugiau, prisijunkite prie Ryšių reguliavimo tarnybos nuotolinio mokymosi kurso http://www.elektroninisparasas.lt/.