Pasirašyto dokumento gavėjas, be abejo, turi įsitikinti šio dokumento ir parašo tikrumu. Tai atliekama ta pačia programa Justa GE.
1. Paleiskite programą: → Visos programosJusta GE;
2. programos pradiniame lange spragtelėkite Tikrinti;

 

justa8

3. spragtelėkite Naršyti ir pasirinkite jau e. parašu pasirašytą dokumentą (tokių rinkmenų plėtinys būna *.jsfc). Spragtelėkite mygtuką Toliau;

justa9

4. po to parodytame parašo tikrinimo lange galite peržiūrėti pasirašyto dokumento pavadinimą ir pasirašiusiojo asmens duomenis – pele pasirinkite norimą dokumentą ir spragtelėkite Peržiūrėti;
5. dabar jau galite patikrinti sertifikatus ir sužinoti, ar tikrai dokumentą pasirašęs asmuo turi teisę pasirašinėti elektroniniu būdu – spragtelėkite mygtuką Tikrinti sertifikatus;
6. programa internetu susisiekia su sertifikatą suteikusios įstaigos duomenų baze, jį patikrina ir paprastai parodo pranešimą, kad visi pateikti parašai teisingi. Tokiu atveju dokumentas pasirašytas tvarkingai ir galiojančiu e. parašu.
Jeigu e. parašo tikrinimo metu parodomas pranešimas, kad vienas iš pateiktų parašų neteisingas, tai gali reikšti, kad arba parašas suklastotas, arba kompiuteryje ne iki galo suderinta atitinkama programinė įranga, pavyzdžiui, neįdiegtas šakninis sertifikatas.

justa10