Jei turėjote apmokestinamų pajamų, tuomet kiekvienais metais iki gegužės 1 d. galite paskirti dalį savo sumokėto pajamų mokesčio labdarai. Turinčioms teisę gauti paramą organizacijoms galima skirti iki 2 proc. savo pajamų mokesčio, o papildomai partijoms – dar 1 proc. Jei nenurodote, ką daryti su šiais 3 proc., juos paskirstys valstybė. Taip pat galite nurodyti, kad jie nebūtų paskirstomi.

Tam reikia užpildyti formą FR0512. Ši forma nesudėtinga, galima ją nesunkiai užpildyti pačioje svetainėje.

Meniu pasirinkite Pildyti portale. Skyriuje Pildyti naują dokumentą pasirinkite reikiamą formą. Kur kas lengviau ją surasite, jei pasinaudosite filtru – nurodysite formos kodą 512 ir paspausite Filtruoti.

Surasta forma pažymėta gaublio simboliu, reiškia, ją galima pildyti svetainėje. Spragtelėkite šį gaublį ir forma bus atverta pildymui.

512-2a

Pavyzdyje parodyti langeliai turi būti užpildyti. Pirmiausia pašymėkite 6 ir 7 langeliuose, ar sutinkate skirti paramą, ar atsisakote. Langeliuose E1 (Gavėjo tipas) nurodoma organizacijos rūšis – partija (1) ar kitas paramos gavėjas (2). Organizacijos pavadinimo rašyti nereikia, o jos kodą reikia susirasti paramos gavėjų bazėje http://www.vmi.lt/pp/paramaForma/parama.aspx.

512-c

Visiems paramos gavėjams (ne partijoms, – jų gali būti daug) skiriamos paramos dydis negali viršyti 2 proc. Partijoms skiriama parama bendrai negali viršyti 1 proc. Taip pat nurodykite skiriamos paramos laikotarpį (pavyzdžiui, keletą metų, – tada nereiks kasmet pildyti šios formos). Jei nenurodėte nieko, parama bus skiriama tik už vienerius metus. Daugiausia galima pasirinkti penkis metus.

512-2b

Prieš išsiųsdami formą, pasitikrinkite, ar joje nėra klaidų: virš formos spragtelėkite raudono šauktuko mygtuką !.