Žinokite, kad Jūs nesate asmeniškai atsakingas už kortelės panaudojimą, jeigu sandorio vykdymo metu nebuvote fiziškai ar elektroniniu būdu identifikuotas. Svarbu identifikuoti kreditinės kortelės turėtoją, o ne pačią kortelę.

 

Tam, kad toks atpažinimas būtų įmanomas, naudojama kurio nors elektroninio parašo sistema, pavyzdžiui, slaptas magnetinis kodas, esantis kortelėje. Tai užkoduoti duomenys, kurie suteikia tokias pat garantijas ir privalumus kaip ir ranka parašytas parašas. Neteisėto pasinaudojimo Jūsų kreditine kortele atveju, turite kuo greičiau informuoti ją išdavusį banką ir teoriškai galite reikalauti, kad visi mokėjimai būtų atšaukti.

Kreditinę kortelę išdavęs bankas, kuris įvykdė sandorį, turi grąžinti sumą kaip galima greičiau.