eShops.lt interneto parduotuvių kataloge ieškoti galite tiek parduotuvių, tiek ir prekių. Tiesiog pasirinkite norimą sritį.

Ieškoti galite naudodamiesi bendra paieška visame kataloge:

esho4

pasirinkdami dominančią kategoriją:

escho5

arba pagal dominantį raktinį žodį puslapio apačioje:

esho6

Išsirinkę patinkančią prekę kataloge, ją spragtelėkite ir pamatysite detalų prekės aprašymą.

escho7

escho8

Paspaudę Pirkti, pateksite į pardavėjo puslapį ir šią prekę galėsite įsigyti.

Po apsipirkimo Jūs galite palikti komentarą apie savo pirkimo patirtį kitiems eShops.lt lankytojams.

escho9