Baltijos aplinkos forumo ir UAB „HNIT-BALTIC“ iniciatyva „Pranešk apie skriaudžiamą gamtą“ suteikia galimybę kiekvienam greitai ir patogiai pranešti apie pastebėtas aplinkosaugines problemas. Tam tereikia svetainėje www.maps.lt pažymėti probleminę vietą Lietuvos žemėlapyje ir pateikti trumpą aprašymą.
Čia Jūs galite pranešti apie:

  • teršiamas upes ar ežerus;
  • kanalizacijų sistemų teršalus išleidžiamus į aplinką;
  • šiukšlynus miškuose;
  • deginamas atliekas;
  • neleistinai kertamus medžius ir želdinius;
  • niokojamą gamtą – gyvūnus ir augalus;
  • ir kita.

Kaip pranešti?

Maps.lt žemėlapyje susiraskite reikiamą vietovę – paieškos langelyje surinkite gyvenvietės pavadinimą ar namo adresą ir paspauskite Ieškoti. Jei yra keli panašūs adresai, iš pasiūlyto jų sąrašo pasirinkite tinkamą.

Paspauskite šalia žemėlapio parodytą mygtuką (pavyzdyje pažymėtas vienetu):

zemelapis

Po to paspauskite pavyzdyje 2-u numeriu pažymėtą mygtuką Pranešti apie problemą.
Gausite paaiškinimus, kaip tą padaryti.

kaip pazymeti

Perskaitę šią informaciją, paspauskite Gerai, tada žemėlapyje spragtelėkite vietą, kurioje žalojama gamta, ir užpildykite po to atvertą duomenų formą.

Atkreipkite dėmesį, kad pranešimai neturi būti anoniminiai, kitaip jie nebus tiriami. Duomenų gavėjas tvirtina, kad visi pateikti Jūsų asmens duomenys yra apsaugoti, niekur neskelbiami ir be Jūsų sutikimo nedalinami.

Kas toliau?

Jūsų pranešimas keliauja VšĮ Baltijos aplinkos forumui, kur problemos išanalizuojamos ir kaupiama aplinkosauginių problemų duomenų bazė. Į anoniminius pranešimus nereaguojama. Išnagrinėjus problemą parengiamas raštas ir juo informuojamos atsakingos institucijos. Sprendžiant akcijos „Pranešk apie skriaudžiamą gamtą“ užfiksuotas problemas, glaudžiai bendradarbiaujama su regioninių aplinkos apsaugos departamentų agentūromis, savivaldybėmis, miestų ir rajonų seniūnijomis.

Visas akcijos metu užfiksuotas problemas galima surasti interaktyviame žemėlapyje. Kartu pateikiama informacija apie problemos sprendimo eigą, apie institucijas, kurios sprendžia problemas, apie tai kokio atsakymo sulaukta. Savo praneštos problemos sprendimo eigą galite stebėti šioje pačioje Maps.lt svetainėje, tiek pagal registravimo numerį (Ieškoti problemos pagal unikalų numerį), tiek ir pagal Jūsų nurodytą problemos vietą (Rodyti problemas žemėlapyje).

problema

Praneškite, fotografuokite, patikrinkite kitų praneštas problemas ir komentuokite.

Daugiau informacijos

http://www.bef.lt/maps.php