Lietuvos ir užsienio organizacijų atliekamų saugesnio interneto tyrimų rezultatai.

1. Kiekybinis internetu besinaudojančių tėvų ir paauglių nuomonės tyrimas (Švietimo informacinių technologijų centras)
2. Saugaus interneto tyrimas (Švietimo informacinių technologijų centras)
3. Maži vaikai ir jų naudojimasis internetu (Holloway,D., Green, L. and Livingstone, S. (2013). Zero to Eight. Young Children and their Internet Use. LSE, London: EU Kids Online)
4. Prevencinės priemonės – kaip jaunuoliai išvengia interneto pavojų (EU Kids Online)