„Naudok IT ir mėgaukis“ . Tokiu skambiu pavadinimu pavadintą pastarųjų dviejų metų projektą  baigia vykdyti asociacija „Langas į ateitį“ kartu su partnerių organizacijomis iš Švedijos ir Danijos.

Šiaurės šalių NordPlus Adult programos dalinai finansuotu projektu buvo siekiama  susipažinti su partnerių šalyse neformalaus mokymo organizacijų naudojamais  šiuolaikinių technologijų  mokymo bei skatinimo jomis naudotis metodais, taikomais vyresnio amžiaus žmonėms. Projekto partnerėmis asociacija „Langas į ateitį“ pasirinko neįkainojamą patirtį darbo su senjorais turinčias organizacijas – „Aeldremobiliseringen“ senjorų asociaciją  Danijoje ir Švedijoje aktyviai veikiančią pensinio amžiaus žmonių asociaciją „PRO“.  

Analizuojant trijų šalių praktikų panašumus ir skirtumus, projekto partneriai aptarė gaires, kaip pagerinti mokymosi naudotis informacinėmis ryšių technologijomis (toliau – IRT) procesą, padidinti vyresnio amžiaus žmonių motyvaciją,  savanorių įsitraukimą, valstybės  pagalbos svarbą.

„Įgyvendindami šį projektą gilinomės ne tik į IRT mokymus bendruomenės centruose ar bibliotekose, mums rūpėjo valstybės politikos skirtumai informacinės visuomenės kūrimo klausimais, e. valdžios informacinių sistemų naudojimo patogumas vartotojui, kiek skiriama tam dėmesio Skandinavijos šalyse, kiek finansiškai prieinamos yra IRT senjorams. Lietuva šiame kontekste stipriai neatsilieka, tik savanorystė bibliotekose nėra pas mus tiek išvystyta ir praktikuojama, kaip Švedijoje ar Danijoje. Todėl pasisėmėme minčių, kaip tai galima būtų inicijuoti ir skatinti.“ – dalinasi asociaciją „Langas į ateitį“ atstovaujanti projekto vadovė Karolina Jasvinaitė.

„Naudok IT ir mėgaukis“  (angl. „Use IT and Enjoy“) veiklas praturtino keturi partnerių susitikimai dalyvaujančiose šalyse.  Kiekviena partnerė organizacija praktiškai pademonstravo  savo veikla  bei naudojamus  mokymo ir skatinimo naudotis IRT metodus,  kuriais  dalinosi Kopenhagos centrinės bibliotekos vadovas, didžiausio Švedijoje senjorų asociacijos mokytojai ir savanoriai, bendruomenių centrų vedėjai bei Lietuvos bibliotekininkai,  „Bočių“ organizacijos nariai, Medarbo Čoboto Trečiojo amžiaus universiteto studentai. Projekto rezultatai  buvo pristatyti visų projekto partnerių šalių parlamento atstovams.

Dviejų metų projektą „Naudok IT ir mėgaukis“   apibendrina sukauptos gerosios patirties aplankas „Senjorų skatinimas naudotis IRT“, kurio pabaigoje pateikiamos gairės politikos formuotojams.

 

Projekto svetainė: http://useit.epilietis.eu