Asociacija „Langas į ateitį“ ir bendrovė „Microsoft Lietuva“ penktąjį kartą sukviečia Lietuvos nevyriausybines organizacijas į „Bendrystės su NVO dieną“. Birželio 12 d. susitikimas skirtas papasakoti NVO sektoriaus atstovams apie  efektyvesnius veiklos būdus ir suteikti praktinių žinių, kaip informacinės ir mobiliosios technologijos padeda dirbti produktyviau.

Šiais metais „Bendrystės su nevyriausybinėmis organizacijomis dienos“ organizatoriai pasidalino praktiniais patarimais, kaip pasinaudojant nemokamai suteikiamomis IT priemonėmis ir programomis galima padidinti kiekvieno darbuotojo efektyvumą, taip pat pagerinti vidinę ir viešą komunikaciją NVO veikloje.  

 „Kiekvienos valstybės pagrindas – tvirta pilietinė visuomenė, pasirengusi efektyviai spręsti opiausias socialines problemas. Tik glaudus bendradarbiavimas tarp verslo, valstybės ir nevyriausybinių organizacijų užtikrina geriausius rezultatus. Siekdama padėti nevyriausybinėms organizacijoms dirbti efektyviau, „Microsoft“ remia nevyriausybines organizacijas programine įranga ir rengia mokymus, kaip ja naudotis“, – teigė „Microsoft Lietuva“ generalinis direktorius Kristijonas Kaikaris.

Pasak jo, pagalba nevyriausybiniam sektoriui šalyje yra vienas iš „Microsoft“ socialinės veiklos prioritetų. Bendradarbiaudama su daugiau nei 30 skirtingų NVO Lietuvoje „Microsoft“ didžiausią dėmesį skiria jaunimo nedarbo problemoms spręsti, startuoliams ir verslui skatinti, e.įgūdžiams lavinti ir organizacijų efektyvumui didinti.

K. Kaikaris teigia, kad nuo 2004 m. “Microsoft” suteikiama nemokamos programinės įrangos programa pasinaudojo per 70 Lietuvos nevyriausybinių organizacijų už daugiau nei 900 tūkstančių litų.

Būtina stiprinti nevyriausybinių organizacijų kompetencijas

Asociacijos „Langas į ateitį“ direktorė Loreta Križinauskienė sakė, kad šiemet jos vadovaujama asociacija dalyvauja rengiant mokymus jauniems žmonėms ir  mato gana daug veiklos potencialo būtent aktyvių jaunų žmonių nevyriausybėse organizacijose.

„Lietuvoje žmonės, turintys entuziazmo ir idėjų, padaro daug daugiau darbų ir inicijuoja daug procesų, kurių nesuplanuos nei politikai, nei verslas. Nevyriausybinės organizacijos įgyvendina labai progresyvius projektus, tiesa, ne visada jiems užtenka vadybos žinių ir finansinių galimybių. Užtikrinus didesnę paramą nevyriausybinėms organizacijoms, galime nuveikti daug svarbių ir didelių darbų valstybei. Būtent tam ir rengiame mokymus NVO atstovams – kad jie mokėtų naudotis šiuolaikinėmis priemonėmis ir būdais projektams valdyti“, – teigė Loreta Križinauskienė.

Asociacija„Langas į ateitį“ jau daugelį metų glaudžiai bendradarbiauja su bendrove „Microsoft“, ugdant Lietuvos gyventojų skaitmeninius įgūdžius. Padedant „Microsoft“,  jau nuo 2006 m. vykdomi gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymai bei projektai, skirti motyvuoti jaunimą daugiau domėtis informacinėmis technologijomis ir taikyti jas savo karjerai bei verslui. Jauniems žmonėms skirtuose projektuose  mokėsi  beveik 10 000 dalyvių.

Nevyriausybininkams – nemokama programinė įranga

Siekdama sustiprinti NVO galimybes naudotis naujausiais IT sprendimais, 2013 m. spalį „Microsoft“ Lietuvoje pristatė speci

aliai NVO skirtą paslaugą „Office 365“, skirtą mobiliam darbo stiliui ir užtikrinančią galimybes naudotis informacija bet kuriuo metu iš bet kuriuos vietos bet kuriuo įrenginiu.

Organizacijos gavo debesijos programų biuro rinkinį „Office 365“ nemokamai. Tai nevyriausybinėms organizacijoms padeda naudoti debesų kompiuterijos programas ir mažiau resursų skirti IT priežiūrai. Visame pasaulyje šia paslauga besinaudojančių NVO skaičius sparčiai auga, to laukiama ir Lietuvoje.

Rengiamuose mokymuose Lietuvoje NVO atstovai buvo informuoti, kaip pateikti paraišką nemokamai programinei įrangai gauti ir kaip efektyviau naudotis informacinėmis technologijomis kasdieniame darbe.

„Microsoft“ technologijas naudoja tiek ir nedidelės vietinės NVO, tiek ir didžiosios nevyriausybinės organizacijos, veikiančios pasauliniu mastu.