Prieš porą mėnesių pradėtas įgyvendinti naujovių perkėlimo į Kroatiją, Latviją ir Lietuvą projektas „E. Skautai –moderatorių įgalinimas skirtingų kartų dialogui“ (angl. k. Trans eScouts – Empowering eFacilitators for intergenerational dialogue). Tai ispanų vadovaujamas programos „Mokymosi visą gyvenimą“ projektas pritaikant ankstesnę patirtį kitose Europos šalyse. Lietuvoje šį projektą įgyvendins asociacija „Langas į ateitį“ bendradarbiaudama su Vilniaus miesto savivaldybės centrine biblioteka.

2012 m. nauja jaunų ir vyresnio amžiaus bendruomenės narių mokymosi metodologija buvo sukurta ir pritaikyta Bulgarijoje, Vokietijoje, Italijoje, Lenkijoje ir Ispanijoje. Jos esmė – paskatinti jaunimo ir senjorų socialinę ir skaitmeninę įtrauktį pasitelkiant bendruomeniškumą, mezgant skirtingų kartų dialogą bei tarpusavio supratimą. Kitaip tariant, bus kuriamas mokymosi ratas, kuriame jaunuoliai mokys senjorus naudotis informacinėmis technologijomis, o senjorai dalinsis gyvenimiška patirtimi, krašto istorijos žiniomis ir t.t.

Projekto veiklos vyks bibliotekose – projekto dalyviams gerai pažįstamose vietose su projektui parengtais moderatoriais. Pastariesiems bus rengiami parengiamieji mokymai, kuriuose jie gilins žinias socialinio darbo su skirtingo amžiaus grupėmis, skaitmeninės ir darbo įtraukties, socialinių ryšių srityse.

Skirtingas socialinis kontekstas projekto šalyse suteikia pridėtinės vertės, bei įgalina projekto konsorciumą toliau tobulinti ILBES mokymo metodologiją, tuo pačiu papildant projektui atrinktų moderatorių kompetencijų aplanką.

Pradėti projektui partneriai susitiko šių metų vasarį Rygoje. Per keletą mėnesių buvo atliktos konteksto analizės Kroatijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, atrinkti projekte dalyvausiantys moderatoriai bei sukurta duomenų bazė. Kitą kartą projekto partneriai susitiks rugpjūčio pabaigoje Kroatijoje, Rovinj mieste.

 

Projektas finansuojamas pagal Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo paprogramę ir truks iki 2015 m. pabaigos.

Daugiau informacijos apie projektą http://escouts2.eu