Kaip tik prieš naująjį darbų ir televizijos sezoną, pačioje rugpjūčio pabaigoje tarptautinio, beįsibėgėjančio „E. Skautai – moderatorių įgalinimas skirtingų kartų dialogui“ (angl. k. Trans eScouts – Empowering eFacilitators for intergenerational dialogue) projekto partneriai susitiko antrą kartą. Susitikimas buvo įdomus ir naudingas dėl keleto priežasčių: per pastarajį pusmetį buvo išties nemažai padaryta ir pasistūmėta projekto įgyvendinimo link, taigi buvo daug ką aptarti; o antroji priežastis – susitikimas vyko nuotabiame Rovinj mieste, Kroatijoje, kur įsikūrę vieni iš projekto partnerių – Telecentar.

Įgyvendindamas e. skautų projektą, partnerių konsorciumas siekia paskatinti jaunimo ir senjorų socialinę ir skaitmeninę įtrauktį pasitelkiant bendruomeniškumą, mezgant skirtingų kartų dialogą bei tarpusavio supratimą. Kitaip tariant, bus kuriamas mokymosi ratas, kuriame jaunuoliai mokys senjorus naudotis informacinėmis technologijomis, o senjorai dalinsis gyvenimiška patirtimi, supratimu apie valstybės santvarką, darbo patirtimi, krašto istorijos žiniomis ir t.t.

Per tris dienas trukusį susitiką projekto komanda pasidalino pirminės projekto analizės rezultatais. Tyrime dalyvavo 63 jaunuoliai ir 103 vyresnio amžiaus žmonės iš ketrių projekto šalių. Apklausos rezultatai parodė, kad respondentams patiko projekto mintis ir jie mielai dalyvautų projekto vėlesniuose įgyvendinimo etapuose. 92% jaunuolių (16-25 m.) vertina vyresniųjų gyvenimo patirtį, 54% jų norėtų išgirsti pasakojimų apie darbo patirtį. Taigi šios dvi temos bus pagrindinės rengiant tolesnę programą.

Tuo tarpu kalbant apie vyresniuosius respondentus (55 m. ir vyresni), didžioji dauguma jaunimą vertina teigiamai, kaip atsakingus (62%) ir iniciatyvius (53%) jaunus žmones. Trys ketvirtadaliai respondentų norėtų lankyti jaunuolių vedamus informacinių technologijų mokymus bei kiek daugiau nei pusė (54%) norėtų pasidalinti savo išmintimi ir žiniomis. Taigi pastarieji bus pakviesti dalyvauti bandomuosiuose mokymuose ateinantį pavasarį.

Projekto komanda kiekvienoje šalyje taip pat atrinko reikalavimus atitinkančius, aktyvius bei patyrusius specialistus, kurie atliks e.skautų vaidmenį – burs bendruomenę, organizuos bandomuosius mokymus, rengs jaunimą mokyti, o vyresniuosius dalintis patirtimi. Projekto partnere Lietuvoje pakviesta būti Vilniaus miesto savivaldybės centrine biblioteka.

Dabartiniame projekto etape rengiama mokymo programa bei medžiaga, kuri reikalinga sklandžiam skirtingų kartų susitikimui.

 

Susitikimo nuotraukas galite pamatyti čia.

Daugiau apie projektą skaitykite čia.

Projektas dalinai finansuojamas Europos Komisijos.