Metodinė priemonė

Pratybos „Išmanučių pasaulyje“

Autorius

Agnė Aleksonytė, Druskininkų „Atgimimo“ mokykla

Tikslinė grupė Priešmokyklinio ugdymo grupės, 1-2 klasių mokiniai
Tikslas Jauniausio mokyklinio amžiaus vaikų švietimas saugesnio interneto temomis, pasinaudojant sukurta mokomąja priemone.  Vaikai sužinos apie gresiančius pavojus internete, išmoks atsakingai elgtis bendraujant virtualioje erdvėje.
Anotacija

 

Pratybos skirtos priešmokyklinio ugdymo, 1-2 klasių mokiniams. Užduočių sąsiuvinyje yra pagrindinis veikėjas – saugesnio interneto simbolis meškiukas, kuris prašo mokinių pagalbos atliekant įvairias užduotis. Pratybos atitinka 1-2 klasės mokinių gebėjimus, tačiau su mokytojos pagalba gali dirbti ir priešmokyklinio amžiaus vaikai.
Sąsiuvinyje dauguma užduočių, skirtų spalvinimui, piešimui. Skatinama mokinius diskutuoti, bendradarbiauti su tėvais, atliekant tam tikras užduotis.
Metodai

 

 

Šią metodinę priemonę rekomenduojama naudoti klasių valandėlių metu, vykdant neformalią veiklą – būrelius, rengiant prevencines programas.
Sprendžiant užduotis naudojami pasakojimo, pokalbio, diskusijos metodai. Mokiniai lavina rašomuosius gebėjimus: spalvina paveikslėlius, piešia, rašo raides bei skaičius. Yra keletas tekstukų, kuriuos mokantys skaityti mokiniai, jau gali perskaityti savarankiškai, išmokti atmintinai.
Trukmė Trukmė priklauso nuo mokinių amžiaus. Priešmokyklinio amžiaus vaikams visų pratybų atlikimas trunka 10 užsiėmimų po 30 min.; 1-2 klasių mokiniams – 4-5 užsiėmimų ciklas po 45 min.
Reikalingos priemonės

 

Užduočių sąsiuvinukas kiekvienam mokiniui, piešimo priemonės, kaip pavyzdiniai daiktai: mobilusis telefonas, klaviatūra, monitorius, pelė, žaidimų konsolė ir t.t.

Veiklos aprašymas

1 priedas. Užduočių sąsiuvinis