Metodinė priemonė

Valandėlė „Labai geras daiktas yra internetas“

Autorius

Agnė Aleksonytė, Druskininkų „Atgimimo“ mokykla

Tikslinė grupė 4-6 klasių mokiniai
Tikslas ir uždaviniai Saugumas internete, netinkamo elgesio pasekmės.

Uždaviniai:
1. Valandėlės bei užsiėmimai 4-6 klasėse.
2. Žaidimų, mokomųjų filmų, reklamų analizavimas.
3. Žinomų žmonių kvietimas į klasės užsiėmimus.

Anotacija

 

Valandėlės metu naudojamos pateiktys, kuriose pateikiama įvairi informacija apie garbingą ir saugų elgesį internete. Aptariama tai, kiek laiko praleidžiama prie kompiuterio, kokiuose internetiniuose puslapiuose lankomasi, ar susiduriama su patyčiomis, šmeižtu. Rekomenduojama pažiūrėti animacinius filmus, reklamas, pažaisti žaidimą apie profilio nuotraukas.
Metodai

 

Vedant užsiėmimą naudojami įvairūs metodai, priklausomai nuo mokinių amžiaus: pokalbis, diskusija, filmukų peržiūra bei aptarimas, grupinis darbas.
Trukmė 4 klasės užsiėmimas klasėje – 45 min.
6 klasės užsiėmimas Jaunimo užimtumo centre – 90 min.
Reikalingos priemonės

 

Kompiuteris ir skaidrių demonstravimo įranga, internetas.
Žaidimas „Mano profilio nuotrauka ir aš“ – galima atlikti grupelėmis prie kompiuterio, o nesant tokiai galimybei grupelėms reikia pateikti popierines nuotraukų korteles.
Jeigu mokiniams užduodama namuose kartu su šeimos nariais susikurti kompiuterio naudojimo taisykles, tuomet reikia pateikti specialius taisyklių užrašymo lapus.
Taip pat dar gali būti reikalingos rašymo bei piešimo priemonės.

Veiklos aprašymas

1 priedas. Pateiktys