Metodinė priemonė

Saugaus interneto pamoka

Autorius

Giedrė Sudniutė, Utenos Dauniškio gimnazija

Tikslinė grupė Gimnazijos 3-4 kl. mokiniai
Tikslas Atkreipti dėmesį į saugumo problemas internete ir jų sprendimo būdus.
Anotacija Renginys skirtas vyresniųjų klasių mokiniams. Gali būti organizuojamas Saugaus interneto Dieną ar saugaus interneto Savaičių metu. Be to, pateiktą medžiagą galima pilnai arba dalimis pritaikyti per IT pamokas, nagrinėjant Saugaus interneto ar Autorių teisių temas. Renginio metu mokiniai supažindinami/ susipažįsta su teisinės bazės turiniu (naujienomis), aptaria praktinius dokumentų taikymo klausimus (Geroji patirtis). Situacijų analizės metu mokiniai, suskirstyti į grupes, analizuoja pateiktas situacijas ir formuoja bendras analizės išvadas, jas pagrįsdami teisinių dokumentų nuostatomis. Testo metu mokiniai turi galimybę pasitikrinti savo žinias.
Metodai Paskaita, pokalbis, situacijos analizė, savarankiškas darbas, darbas grupėje, testas.
Trukmė 1-3 pamokos (priklausomai nuo mokinių žinių ir savarankiško darbo įgūdžių).
Reikalingos priemonės Kompiuteriai bei stabilus interneto ryšys.

Veiklos aprašymas