Metodinė priemonė

Viešinimo akcija „Ar saugūs esame internete?“

Autorius

Giedrė Sudniutė, Utenos Dauniškio gimnazija

Tikslinė grupė Kiekvienas, besinaudojantis internetu
Tikslas Informuoti kuo didesnį interneto vartotojų ratą apie kylančias interneto saugumo problemas bei jų sprendimo įrankius.
Anotacija

 

Priemonę sudaro dvi dalys:
– Straipsnis internetinei spaudai.
– Pranešimas, skaitomas įvairiuose mokymuose, seminaruose ir pan.

Priemone gali pasinaudoti bet kuris visuomenės narys, kuriam svarbūs interneto saugumo klausimai ir kuris nori žinoti, kaip spręsti iškylančias problemas.

Metodai Paskaita, praktinis IKT priemonių taikymas, pranešimas.
Trukmė Nuolat
Reikalingos priemonės Kompiuteris, stabilus interneto ryšys, multimedia.

 

Veiklos aprašymas

1 priedas. Pateiktys