Metodinė priemonė

Pamoka „Saugus komunikavimas virtualioje erdvėje“

Autorius

Inga Žemaitienė, Šiaulių Jovaro progimnazija

Tikslinė grupė 5 – 6 klasių moksleiviai
Tikslas Formuoti saugaus bendravimo internete įgūdžius.

Susipažinus, kaip tinkamai bendrauti internete, kaip išvengti netinkamų kontaktų, kokią asmeninę informaciją skelbti internete, mokiniai gebės saugiai komunikuoti virtualioje erdvėje, o atsitikus grėsmingai situacijai žinos, kur rasti informaciją ir pagalbą.

Anotacija

 

Šioje pamokoje mokiniai mokomi saugiai bendrauti internete, supažindinami su privačios informacijos skelbimo principais ir tikslais, aptariama, kur rasti pagalbos bei informacijos atsidūrus pavojų keliančioje situacijoje.
Metodai Aiškinamasis demonstravimas, stebėjimas, refleksija – įsivertinimas, diskusija.
Trukmė 45 min
Reikalingos priemonės Kompiuteris, projektorius, interneto ryšys, pateiktys, dalomoji medžiaga: profilio paveikslėliai, socialinio profilio anketa, įsivertinimo lentelė.

Veiklos aprašymas

1 priedas. Pateiktys

2 priedas. Socialinio profilio anketa

3 priedas. Profilio paveikslėliai

4 priedas. Įsivertinimo lentelė