Metodinė priemonė

Paskaita tėvams „Apsaugokite save ir savo šeimą“

Autorius

Inga Žemaitienė, Šiaulių Jovaro progimnazija

Tikslinė grupė Pradinių klasių bei 5-6 klasių mokinių tėvai
Tikslas Supažindinti tėvus su galimomis rizikomis ir grėsmėmis internete bei kaip apsaugoti save ir savo šeimą.
Anotacija

 

Tėvai supažindinami su tuo, kas slypi virtualioje erdvėje. Patyčios, vaikų seksualinis išnaudojimas, priklausomybė nuo kompiuterio ir kaip to išvengti yra pagrindinės užsiėmimo temos.
Metodai Grupinis darbas, frontalinė apklausa, diskusija, aiškinamasis demonstravimas
Trukmė 1 – 1,5 val.
Reikalingos priemonės Kompiuteris, projektorius, interneto ryšys, markeriai, konferencinis popierius.

Veiklos aprašymas

1 priedas. Pateiktys