Metodinė priemonė

Dirbtuvės „Kurkime saugesnį internetą kartu“

Autorius

Alma Lileikienė, Ventos socialinės globos namai

Tikslinė grupė Vaikai ir jaunuoliai (4 – 29 m.), turintys proto negalią, globos namų darbuotojai (socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, užimtumo specialistai).
Tikslas

 

Supažindinti vaikus su interneto sąvoka, suteikti pradines žinias apie internetą ir jo pavojus, gilinti jaunuolių ir darbuotojų saugesnio interneto žinias.
Anotacija

 

Vaikai, žiūrėdami vaizdo medžiagą, piešdami gaus pradines žinias apie internetą, jaunuoliai ir darbuotojai pagilins žinias, susipažins su aktualiomis šių dienų interneto temomis, pasidalins tuo, ką išmoko, su kitais.
Priemonė skirta 4 – 29 m. vaikams ir jaunuoliams, turintiems proto negalią, globos namų darbuotojams. Viena dalis – spektaklio-pasakos „Katinėlis ir gaidelis“ , filmuko „Pačiupk bananą“ peržiūra grupelėmis, aptarimas ir piešinių šia tema piešimas. Antra – jaunuolių grupelė rengia pranešimus aktualiomis saugesnio interneto temomis, juos pristato jaunuolių ir darbuotojų grupėms (komandoms, dalyvausiančių viktorinoje). Trečia – baigiamasis renginys: piešinių paroda, nuotraukų peržiūra iš pasiruošimo baigiamajam renginiui, viktorina, kurioje rungiasi komandos, sudarytos iš jaunuolių bei darbuotojų.
Metodai

 

Vaizdinės medžiagos peržiūra, aiškinimas, demonstravimas, pateikčių naudojimas, individualus darbas, žinių ir supratimo tikrinimas piešimu, savarankiškas darbas, viktorina.
Trukmė Veiklos vykdomos vieną mėnesį.
Reikalingos priemonės Kompiuteriai, vaizdo projektorius, piešimo priemonės (piešimo popierius, teptukai, akvarelė, guašas, akriliniai dažai, pieštukai, flomasteriai, anglis, žvakės, guašas, modeliavimo glaistas), padėkos raštai, prizai.
 

Veiklos aprašymas