Metodinė priemonė

„Noriu saugiai bendrauti ir mokytis internete“ – Edmodo aplinkos pristatymas

Autorius

Rita Adomonienė, Vilniaus Gabijos gimnazija

Tikslinė grupė Pradinių klasių mokytojai ir mokiniai
Tikslas ir uždaviniai Tikslas – supažindinti su socialinio tinklapio – Edmodo – panaudojimo galimybėmis pradiniame ugdyme.
Uždaviniai: pateikti Edmodo aplinkos taikymo ugdymo procese pavyzdžių; pasiūlyti keletą autorinių mokinių pasiekimų vertinimo pavyzdžių; paruošti mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo Edmodo aplinkoje praktinio pritaikymo pavyzdžių.
Rezultatas Pradinių klasių mokytojai ir mokiniai įgyja žinių apie saugią socialinę internetinę erdvę – Edmodo – ir geba įgytas žinias taikyti praktiškai.
Anotacija

 

Pradinių klasių mokiniai – Alfa kartos atstovai – mielai bendravimą perkeltų į virtualų pasaulį. Kokioje socialinėje erdvėje jie galėtų tą daryti saugiai? Socialinių tinklapių pasiūla nemaža, tačiau Edmodo – pati saugiausia ir tinkamiausia pradinukams, atitinkanti jų amžių, galimybes bei lūkesčius.
Metodai Aiškinimas, demonstravimas, „Apverstos klasės“ metodas, klausimų-atsakymų metodas, sužadinimas.
Trukmė 18 skaidrių (MS Power Point pateiktis)
Reikalingos priemonės Išmanusis telefonas arba kompiuteris
 

Veiklos aprašymas

1 priedas. Pateiktys