Metodinė priemonė

Pateiktis „Junkis pagarbiai ir atsakingai taisyklės“

Autorius

Rita Grigauskienė, Jonavos jaunimo mokykla

Tikslinė grupė Mokyklos bendruomenė
Tikslas Mokyti pagarbaus ir atsakingo elgesio internete.
Anotacija Sukurtos pagarbaus ir atsakingo elgesio taisyklės internete, kuriomis naudojasi visi mokyklos bendruomenės nariai.
Pateiktyje pateikta 10 pagarbaus ir atsakingo elgesio internete taisyklių. Šios taisyklės universalios: tinka be išimties visoms amžiaus grupėms. Taisykles gali siūlyti visi mokyklos bendruomenės nariai; po to jos aptariamos nedidelėje darbo grupėje, atrenkamos, apibendrinamos ir apipavidalinamos.
Metodai IKT
Trukmė Demonstracijos trukmė 5-10 min.
Reikalingos priemonės Kompiuteris, multimedija, A4 formato popierius, spausdintuvas.

Veiklos aprašymas

1 priedas. Pateiktys