Metodinė priemonė

Lankstinukas „Kaip išlikti saugiems pokalbių svetainėse“

Autorius

Rita Grigauskienė, Jonavos jaunimo mokykla

Tikslinė grupė Mokiniai, mokinių tėvai.
Tikslas Mokyti saugiai naudotis internetu; suteikti žinių, kaip išlikti saugiems pokalbių svetainėse.
Anotacija

 

Lankstinuke pateikti patarimai, ką reikia daryti ir ko nereikia daryti, kad išlikti saugiems internetinių pokalbių svetainėse. Duodami patarimai, kaip išsaugoti savo pokalbių kopijas, jeigu stebimas netoleruojamas bendravimas, mokoma, kaip pranešti apie netinkamą elgesį pokalbių svetainėje, kaip blokuoti netinkamai besielgiančius vartotojus.
Metodai Į lankstinuko kūrybos procesą galima įtraukti kuo daugiau mokinių ir jų tėvų. Po to lankstinuką galima išspausdinti ir išplatinti tikslinėse grupėse. Pamokose kaip metodinę priemonę mokiniams galima lankstinuką demonstruoti multimedijos pagalba.
Trukmė
Reikalingos priemonės Kompiuteris, A4 formato popierius, spausdintuvas, multimedija.

Veiklos aprašymas

1 priedas. Lankstinukas