Projektas “Pradėk IT karjerą” žengia į savo galutinį etapą ir pristato mokymuose dalyvavusius jaunuolius Lietuvoje veikiančioms įmonėms, kurios domisi galimais IT specialistais. Jaunuoliams jau įteikti bazinių mokymų baigimo pažymėjimai. Beveik visi mokymų dalyviai jau turi praktikos vietas įmonėse, kuriose daugelis vėliau turės galimybę įsidarbinti ir sėkmingai tęsti pradėtą karjerą IT srityje.

Bandomųjų mokymų metu siekta išsiaiškinti kaip geriau pritaikyti Airijos patirtį ir mokymų modelį Lietuvos rinkai, kad būtų kaip galima geriau patenkinti tiek mokymuose dalyvaujančio jaunimo, tiek verslo, norinčio įdarbinti IT specialistus poreikiai. Pasibaigus praktikai, bus tiriama, kaip mokymų metu pasiekti rezultatai atitiko dalyvių ir verslo įmonių lūkesčius ir ką reikia tobulinti, kad mokymai būtų kuo geriau pritaikyti Lietuvos darbo rinkos poreikiams.

Dauguma dalyvių labai teigiamai vertina baigtus mokymus ir džiaugiasi, kad jiems buvo suteikta galimybė save išmėginti vienoje ar kitoje IT srityje. Ne mažiau svarbu tai, kad mokymus bus galima patobulinti atsižvelgiant į dalyvių išsakytas nuomones, taip dar labiau padidinant jų patrauklumą ir naudą jaunuoliams.

fit4jobs small