Nuoširdžiai dėkojame, kad 2015 m. skyrėte dalį savo sumokėtų mokesčių mūsų vykdomiems visuomenės švietimo projektams. Asociacija “Langas į ateitį” skatina interneto ir elektroninių paslaugų naudojimą Lietuvoje ir taip siekia kelti šalies gyventojų gyvenimo lygį. Asociacija moko visuomenę sumaniai ir saugiai naudotis kompiuteriu bei internetu, skatina gyventojus naudotis elektroninėmis paslaugomis, jaunimą – tobulėti IRT srityje bei rinktis skaitmeninius darbus.

Šiai šviečiamajai veiklai bei naujiems mokymo projektams ir pasitelksime tas lėšas, kurias skirtumėte mums pervesdami 2 proc. savo sumokėto pajamų mokesčio. Ši parama mokesčių mokėtojui nieko nekainuoja. Paremti gali dirbantys ar kitas apmokestinamas pajamas gavę asmenys.

Paramą skirti galite kiekvienais metais iki gegužės 1 d. užpildę ir VMI pateikę tam tikrą formos FR0512 prašymą

Į prašymo blanką reikėtų įrašyti šiuos duomenis:

savo asmens kodą, telefono Nr., vardą, pavardę, adresą;
mokestinis laikotarpis: 2014;
langelį 6S pažymėti varnele; po to pažymėkite 7A arba 7S langelį (tada turėsite nurodyti remiamos partijos kodą).

Pirmoje eilutėje nurodykite:

gavėjo tipas: 2;
paramos gavėjo kodas: 125715230 (t.y. asociacija “Langas į ateitį”);
mokesčio dalies paskirtis: (palikti tuščią);
mokesčio dalies dydis: kiek procentų skiriate (iki 2,00);
E5 langelyje: iki kurių metų skiriate, trukmė gali būti nuo 1 iki 5 metų.

Kitose eilutėse galite skirti paramą partijoms (iš viso iki 1 proc.) ir kitoms organizacijoms (iš viso iki 2 proc.). Paramą gauti teisę turinčių juridinių asmenų kodus galima surasti čia.

Jeigu esate pasirašę elektroninės bankininkystės sutartį, galite užpildyti FR0512 formą internetu. Tuomet Jums tereikia:
1. prisijungti prie savo internetinio banko ir pasirinkti e. paslaugas, ten – elektroninį deklaravimą. Tuomet prisijungsite prie Valstybinės mokesčių inspekcijos deklaravimo svetainės.
2. Šioje svetainėje tiesiogiai užpildykite formą FR0512 V2 ir nurodykite paramos gavėjo kodą. Užpildę patikrinkite (paspauskite mygtuką “!”) ir pateikite (paspauskite mygtuką “Pateikti”).

Jei nesinaudojate elektroninės bankininkystės paslaugomis, jums reikėtų prašymą išsispausdinti. Užpildytas prašymas tiesiogiai, paštu arba per darbdavį (jei jis sutinka) pateikiamas tai Apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje gyvenate. Jų adresus rasite https://www.vmi.lt/cms/aptarnavimo-skyriai.

Dėkojame Jums už Jūsų paramą!