LR Vidaus reikalų ministerija pristato atnaujintą interneto svetainę https://www.eid.lt, kurioje patogiai pateikiama visa aktuali informacija apie LR asmens tapatybės kortelę (ATK) bei galimybė naudotis elektroniniu parašu esančiu joje.

LR Vidaus reikalų ministerija, būdama partneriu Informacinės visuomenės plėtros komiteto vykdomo projekto „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ („Prisijungusi Lietuva“), atnaujino svetainę – https://www.eid.lt, kurioje pristato naudingą informaciją apie ATK. Joje supažindinama kaip LR piliečiams naudotis asmens tapatybės kortele savo tapatumui patvirtinti elektroninėje erdvėje, kai paslaugos teikiamos internetu, o elektroninius dokumentus būtina pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Naujajame tinklapyje galima rasti informaciją susijusią su ATK išdavimo tvarka, sertifikatų atnaujinimu, aktualių elektroninių paslaugų gavimu, reikalavimais ir patarimais saugumui užtikrinti ir pan. Be to, svetainėje pateikiami praktiniai filmukai, kurie kiekvienam norinčiam padės įvaldyti kvalifikuoto elektroninio parašo naudojimą.

Tam, kad LR piliečiai galėtų naudoti ATK elektroninėje erdvėje, visose Lietuvos bibliotekose bei susitikimuose su projektu „Prisijungusi Lietuva“ nemokamai dalinami lustinių kortelių skaitytuvai.

Aukštas saugumo lygis – notifikuota LR elektroninės atpažinties schema

LR Vidaus reikalų ministerija sėkmingai užbaigė Europos Sąjungos eIDAS reglamentu (ES) Nr. 910/2014) nustatytas procedūras dėl Lietuvos elektroninės atpažinties schemos, kuri būtų pripažįstama tarpvalstybiniu lygmeniu ES vidaus rinkoje, notifikavimo. Procedūros metu patvirtinta, kad elektroninės atpažinties schema, pagal kurią išduodamos Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės, atitinka aukštą saugumo patikimumo lygį. Apie tai oficialiai paskelbta 2020 m. rugpjūčio 21 d. ES teisės akte.

Sužinoti daugiau apie LR asmens tapatybes kortelę ir kaip ja naudotis elektroninėje erdvėje kviečiame svetainėje https://www.eid.lt .