„Skaitmeninės atskirties mažinimas keičiantis kartų patirtimi“ – tai Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje finansuojama novatoriška iniciatyva, kurios tikslas – sukurti, išbandyti ir išplėtoti novatorišką informacinių ryšių technologijų (IRT) mentorystės tarp jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių sistemą Lietuvoje ir Šiaurės šalyse. Projektu siekiama mažinti kartų atotrūkį, suteikiant jauniems asmenims galimybę konsultuoti senjorus, skatinant skaitmeninių įgūdžių ugdymą ir kartų bendradarbiavimą.

Kviečiame švietimo įstaigas, viešąsias bibliotekas, pagyvenusių žmonių organizacijas, savanorystę puoselėjančias NVO dalyvauti šiame projekte.