Ginčo nagrinėjimo metu Lietuvos bankas tarpininkauja, kad ginčo šalys pasiektų abipusį susitarimą.