LB

5 žingsnis

image018
Įvertinęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas dėl Jūsų pateikto reikalavimo priima vieną iš šių rekomendacinių sprendimų: reikalavimą patenkinti; reikalavimą patenkinti iš dalies; reikalavimą atmesti. Svarbu!...