Įvertinęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas dėl Jūsų pateikto reikalavimo priima vieną iš šių rekomendacinių sprendimų:

  • reikalavimą patenkinti;
  • reikalavimą patenkinti iš dalies;
  • reikalavimą atmesti.

Svarbu!

Lietuvos bankui priėmus sprendimą, ginčo šalys išsaugo teisę dėl ginčo nagrinėjimo kreiptis į teismą.

 

Giedriaus Kuzmicko iliustracijos

© Lietuvos bankas, 2012