Į Lietuvos banką kreipiamasi raštu užpildant Vartotojo kreipimosi formą (ją rasite Lietuvos banko interneto svetainėje www.lb.lt, skyrelyje „Vartotojų apsauga“) arba pateikiant laisvos formos kreipimąsi.

Dokumentus reikėtų pateikti arba siųsti registruotu laišku adresu: Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius.

 

Kreipimesi turi būti nurodyta:

  • Jūsų vardas ir pavardė, adresas;
  • jeigu esate atstovaujamas, turi būti nurodytas Jūsų atstovo vardas ir pavardė, adresas;
  • finansinių paslaugų teikėjo, su kuriuo ginčijamasi, pavadinimas;
  • informacija apie finansinės paslaugos sutartį, su kuria susijęs Jūsų ir finansinių paslaugų teikėjo ginčas;
  • Jūsų reikalavimas;
  • reikalavimą pagrindžiančios aplinkybės;
  • pridedamų dokumentų sąrašas;
  • kreipimasis turi būti pasirašytas Jūsų arba Jūsų atstovo.

Svarbu!

image022Prie kreipimosi turi būti pridėtos kreipimosi į finansinių paslaugų teikėją ir jo priedų kopijos, finansinių paslaugų teikėjo atsakymo ir jo priedų (jei buvo pateikti) kopijos.

Daugiau informacijos rasite Lietuvos banko interneto svetainėje (www.lb.lt), skyrelyje „Vartotojų apsauga“.

 

 

Giedriaus Kuzmicko iliustracijos

© Lietuvos bankas, 2012