Manote, kad pažeistos Jūsų teisės, o ginčo su finansinių paslaugų teikėju išspręsti nepavyksta? Galite kreiptis į Lietuvos banką.

Kuo Lietuvos bankas gali Jums padėti?

Lietuvos bankas nešališkai nagrinėja draudimo, skolinimo, mokėjimo, kredito, investavimo ir kitų finansinių paslaugų teikėjų ir vartotojų (gyventojų) tarpusavio ginčus.

Štai keletas pavyzdžių.

  1. Gyventojas mano, kad draudimo įmonės apskaičiuota išmoka nėra pakankama automobiliui sutaisyti. Tą patvirtino ir nepriklausomi ekspertai. Tada gyventojas gali prašyti Lietuvos banko įvertinti draudimo įmonės sprendimą dėl draudimo išmokos dydžio.
  2. Gyventojas gavo vartojimo paskolą, tačiau dėl pasikeitusios finansinės padėties nebegali jos laiku išmokėti. Kredito įstaiga nutraukė sutartį ir pareikalavo gyventojo tuoj pat grąžinti visą sumą. Ir tokiu atveju gyventojas gali kreiptis į Lietuvos banką prašydamas įvertinti, ar toks kredito įstaigos sprendimas yra pagrįstas.

image006

Abiem atvejais Lietuvos bankas priims nešališką sprendimą, vertindamas tiek atitinkamas sutarčių sąlygas, tiek ir kitas aplinkybes.

Lietuvos bankas vartotojų ir finansinių paslaugų teikėjų ginčus nagrinėja nemokamai.

Svarbu!

Vartotoju laikomas fizinis asmuo, kurio asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams skirta finansinė paslauga. Profesionalieji klientai nelaikomi vartotojais.

 

Giedriaus Kuzmicko iliustracijos

© Lietuvos bankas, 2012