Metodinė priemonė

Žaidimas „Tinklas“

Autorius

Alma Lileikienė, Ventos socialinės globos namai

Tikslinė grupė Socialinės globos namų gyventojai, turintys proto negalią; globos namų darbuotojai (socialiniai darbuotojai, užimtumo specialistai).
Tikslas Supažindinti vaikus su interneto sąvoka, suteikti pradines žinias apie internetą ir jo pavojus, gilinti jaunuolių ir darbuotojų saugesnio interneto žinias.
Anotacija Globotiniai, žiūrėdami vaizdinę medžiagą, ją aptardami, gaus pradines žinias apie internetą, mokysis draugiškumo, bendradarbiavimo (dirbdami grupelėmis), išsakys savo nuomonę, darbuotojai pagilins žinias apie internetą.
Ši priemonė skirta globos namų gyventojams, besidomintiems internetu, ir darbuotojams, dirbantiems su šiais globotiniais. Priemonės pagrindu buvo surengtas pirmasis renginys, skirtas Saugesnio interneto dienai paminėti vaikų globos namuose.
Metodai

 

Paskaita, pateikčių naudojimas (pristatoma, kas yra internetas – formuluojama, kad internetas įsivaizduojamas kaip tinklas, sujungiantis visą pasaulį), vaizdo medžiagos peržiūra, aiškinimas, žaidimas, darbas grupėmis.

 

Trukmė 4 akad. valandos (2 dienos po 2 valandas)
Reikalingos priemonės Kompiuteris, vaizdo projektorius, kryžiažodžiai, siūlų kamuolys, padėkos raštai, prizai.

Veiklos aprašymas