Metodinė priemonė

Dirbtuvės „Būk saugus!”

Autorius

Saulė Tiškuvienė, Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla

Tikslinė grupė 2-os klasės mokiniai
Tikslas Supažindinti su pavojais, slypinčiais internete, ir būdais, kaip jų išvengti; mokyti pagarbiai elgtis internetinėje erdvėje; sukurti mokomuosius filmukus apie saugų elgesį internete.
Anotacija Priemonė „Būk saugus!” – saugaus interneto pradžiamokslis, kurio metu mokiniai supažindinami su „Draugiško interneto“ svetaine, saugaus elgesio internete taisyklėmis. Yra sakoma, kad mokiniai geriau prisimena mokomąją medžiagą, kai patys aktyviai kuria. Ši priemonė paskatina mokinių kūrybiškumą, norą kurti istorijas, tinkamai ir saugiai elgtis internete.
Metodai Demonstravimas, stebėjimas, kūrybinis darbas, situacijų žaidimas, grupinis darbas, diskusija, „Smegenų šturmas“, pristatymas, interviu.
Trukmė Apie 2 mėn.
Reikalingos priemonės Kompiuteris, multimedia projektorius, internetas, skeneris, kompiuteryje įrašyta Movie Maker programa, pieštukai, flomasteriai, guašas, balto popieriaus lapai.

Veiklos aprašymas

1 priedas. Pateiktys